Hiển thị kết quả duy nhất

1.230.000
2.320.000
1.450.000
11 %
15.200.000
4.560.000