Hiển thị kết quả duy nhất

2.320.000
9.500.000
9.450.000
11.600.000
11 %
15.200.000
12 %
12.800.000
4.560.000