fbpx

Phim lọc mặt trời Angeleyes

70.000VNĐ

Mặt trời là một đối tượng có thể xem là đặc biệt đối với người nghiên cứu thiên văn. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng các nhà thiên văn đều nghiên cứu và làm việc trong môi trường tránh xa ánh sáng. Tránh xa đô thị, các nguồn sáng khác

Phim lọc mặt trời Angeleyes

70.000VNĐ