fbpx

Thị kính Celestron 7-21mm

1.255.000VNĐ

– Dải tiêu cự từ 7mm đến 21mm
– Trường nhìn thay đổi từ 40 độ (21mm) đến 60 độ (7mm)
– Khoảng đặt mắt từ 15 đến 18mm
– Tráng phủ chống phản quang đa lớp toàn phần (Fully Multi-Coated)
– Bảo hành 12 tháng

Thị kính Celestron 7-21mm

1.255.000VNĐ