fbpx

Kẹp điện thoại Celestron NEXYZ

1.530.000VNĐ

Kẹp điện thoại Celestron NEXYZ là phụ kiện cực kì hữu ích phù hợp với nhiều sản phẩm khác nhau như ống nhòm, kính thiên văn….giúp bạn ghi lại các hình ảnh mà bạn quan sát được. Rất dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh.

Kẹp điện thoại Celestron NEXYZ

1.530.000VNĐ